METROPOL DERSHANESİ

26 Nisan 2015 Pazar

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yös Bilgi Rehberi

•AYÖS, Türkçe ve İngilizce açıklamaları bulunan “Genel Yetenek Testi” ile “Türkçe Testi”nden oluşur. İki testin puanları ayrı ayrı hesaplanarak sonuçlar adaylara “Genel Yetenek Testi Puanı” ve “Türkçe Testi Puanı” olmak üzere iki puan hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” Üniversitenin web sayfasında ilan edilecek İnternet bağlantısından  aday tarafından çıktısı alınır. Adayların sonuç belgelerinin çıktılarının bir örneğini saklamaları gerekir.

•Adayların, kayıt için Genel Yetenek Testinden en az 50, Türkçe Testinden ise en az 70 puan almaları gerekir.

•Başvuru koşullarını sağlayan adaylar puanlarına göre sıralanır. Adaylar tercihlerine göre, aynı ülke uyruklu yerleşen sayısının kontenjan toplamının %20’sini aşmaması kaydıyla ilgili programlara yerleştirilir.Bu durumdaki çift uyruklu aday (T.C.‒Bulgaristan, Almanya-Fransa vb.) online başvuru formunu doldururken uyruk tercihini buna göre yapar.Sıralamada eşitlik olması hâlinde öncelikle ortaöğretim başarı notu, sonra tercih sırası, daha sonra da yaş küçüklüğü dikkate alınır. 

AYÖS Genel Yetenek Sınavına ya da Türkçe Yeterlik Sınavına katılacaklar ücret ödeyeceklerdir. Diploma ya da uluslararası sınav türüyle başvuran adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.


2015 ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖS KONU BAŞLIKLARI

GENEL YETENEK/GENERAL APTITUDE EXAM

 • Sayısal Mantık Yürütme/Numerical Reasoning
 • Sayılar arasında ilişki bulma/Relationship between numbers
 • Sayı-şekil arasında ilişki bulma/Relationship between numbers and figures
 • Sayı dizileri/Number sequences
 • Görsel Hafıza/Visual Memory
 • Şekil dizileri-matrisler/Figure sequences-matrices
 • Şekiller arasında ilişki bulma/Relationship between figures
 • Şekil açılımı-döndürme katlama/Unfolding and folding figures
 • Sayısal İşlemler/Numerical Operations
 • Aritmetik işlemler/Arithmetic operations
 • Üslü-köklü sayılar/Powers and roots
 • Fonksiyonlar/Functions
 • Trigonometri/Trigonometry
 • Karmaşık sayılar/Complex numbers
 • Logaritma/Logarithms
 • Türev/Derivatives
 • İntegral/Integrals
 • Geometri/Geometry
TÜRKÇE/TURKISH LANGUAGE EXAM
 • Genel Dilbilgisi/General Grammar
 • Sözcükte anlam ve yapı/Meaning and structure of words
 • Cümlenin ögeleri/Sentence elements
 • Cümle türleri/Types of sentences
 • Okuma-anlama-yorumlama/Reading-understanding-interpreting
 • Paragraf/Paragraph
 • Boşluk doldurma/Sentence completion

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

Sınav Tarihi : 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ
Başvuru Tarihi : 20 NİSAN - 17 MAYIS 2015
Tercih Tarihi : 24 - 30 HAZİRAN 2015
Sınav Sonuç : 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
Başvuru Fiyatı : 50 TL


ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAV MERKEZLERİ

01 TÜRKİYE-Eskişehir
02 ALMANYA-Berlin,Köln
03 AZERBAYCAN-Bakü
04 AVUSTURYA-Viyana
05 MAKEDONYA-Gostivar
06 BELÇİKA-Brüksel
07 KOSOVA-Prizren

1 yorum: