METROPOL DERSHANESİ

27 Nisan 2015 Pazartesi

Uludağ Üniversitesi Yös Bilgi Rehberi

•UÜYÖS - Temel Öğrenme Becerileri Testi, sorular adayların soyut ve analitik düşünme, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular (%50) ile matematik ve geometri bilgi ve becerilerini kullanmayı gerektiren sayısal yetenek güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan (%50) oluşacaktır. Bu testte fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Bu test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. 

•UÜYÖS cevaplama süresi 120 dakikadır. (2 saat)

•Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak Cevap Kağıdına işaretlemektir. Cevap Kağıdında bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların Cevap Kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılarak dikkate alınmayacaktır.

Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplama işlemini ilk 30 dakikadan sonra ve son 15 dakikadan önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm cevap kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının toplanmasını beklemelisiniz. 


BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

Sınav Tarihi : 22 MAYIS 2015 CUMA
Başvuru Tarihi : 24 NİSAN - 09 MAYIS 2015
Tercih Tarihi : 06 - 10 TEMMUZ 2015
Sınav Sonuç : 08 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
Başvuru Fiyatı : 75 TL

0 yorum to “Uludağ Üniversitesi Yös Bilgi Rehberi”

Yorum Gönder