METROPOL DERSHANESİ

21 Ocak 2016 Perşembe

İstanbul Üniversitesi Yös 2016 Sınav Konuları

  • İÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 70 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır.
  • Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 110 dakikadır.Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.

MATEMATİK
SAYILAR
1. Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
2. Ondalık Sayılarda Dört İşlem
3. Üslü Sayılar
4. Köklü Sayılar
ÇARPANLARA AYIRMA
5. Sadeleştirme
6. Değer Hesaplama
DENKLEM SİSTEMLERİ (1.Dereceden)
7. İki Bilinmeyenli Sistemler
8. Üç Bilinmeyenli Sistemler
KÜMELER
9. Eleman Sayısı Hesaplama
10. Kesişim-Birleşim Bulma
İŞLEM SORULARI
11. (xoy=2x+5y-4xy gibi)
ORAN- ORANTI
12. (Sözlü İfade İçermeyen)
POLİNOMLAR
13. Bölmede Kalan Bulma
14. Bilinmeyen Katsayıyı Bulma
LOGARİTMA
15. Logaritmalı Denklem
16. Bilinmeyen Cinsinden Bulma
17. Logaritma Değeri Hesaplama
18. Şekilli Soru (Değer Bulma)
KARMAŞIK SAYILAR
19. Dört İşlem
20. Denklemde Bilinmeyeni Bulma
21. Grafikli Sorular
TRİGONOMETRİ
22. Denklem Çözme
23. Şekilde Trigonometrik Değer Bulma (Üçgende veya karede veya dikdörtgende)
24. Toplam – Fark Formülleri
25. Ters Trigonometrik
FONKSİYON
26. Bileşke İle İlgili
27. Grafikten Değer Bulma
28. Fonksiyonel Denklem
29. Ters Fonksiyon İçeren Sorular
LİMİT
30. Trigonometrik Limit Bulma
31. Rasyonel Polinomlu Limit
32. Üslü – Köklü İfadelerde Limit
TÜREV
33. Bir Noktadaki Türevi Hesaplama
34. Kapalı Fonksiyonlarda Türev
35. Limit Biçiminde Türevli Sorular
36. Grafikli Soru
İNTEGRAL
37. Belirsiz İntegral
38. Belirli İntegral
39. Alan Bulma
40. Belirli İntegralde Bilinmeyeni Bulma
41. Şekilli Soru
LİNEER CEBİR
42. Matriste Dört İşlem
43. Determinant Hesaplama

GEOMETRİ
ÇEMBER
1. Çemberde Açı
2. Çemberde Uzunluk
DAİRE
3. Dairede Alan
ÜÇGEN
4. Üçgende Uzunluk
5. Üçgende Açı
6. Üçgende Alan
7. Üçgende Açı Ortay
8. Üçgende Kenar Ortay
9. Üçgende Benzerlik
KARE
10. Karede Uzunluk
11. Karede Açı
12. Karede Alan
DİKDÖRTGEN
13. Dikdörtgende Uzunluk
14. Dikdörtgende Açı
15. Dikdörtgende Alan
DÖRTGEN
16. Dörtgende Uzunluk
17. Dörtgende Açı
PARALELKENAR
18. Paralelkenarda Uzunluk
19. Paralelkenarda Açı
20. Paralelkenarda Alan
YAMUK
21. Yamukta Uzunluk
22. Yamukta Açı
23. Yamukta Alan
ÇOKGEN
24. Çokgende Uzunluk
25. Çokgende Açı

GENEL YETENEK
1Sayı Dizisi
2. Farklı Şekli Bulma
3. Harfli Tabloda İsteneni Bulma
4. Terazi (Şekil Denkliği)
5. Sayı – Şekil İlişkisi
6. Harf – Sayı İlişkisi
7. Şekil Dizisinde Hangi Şekiller Gelir Veya  5×5 Su Doku
8. I.Satırda Verilen İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Tamamlar
9. I ve II Satırda Belirtilen İlişkiye Göre III.Satırı Hangi Şekil Tamamlar
10. Şekil Toplamada İstenen Şekli Bulma
11. 3×3 Şekil Matrisinde ? Yerine Hangi Şekil Gelmelidir
12. 7×7  Veya 8×8  Sembolik Matrisinde Şekil Içinden Şekiller Bulmak
13. Üç Boyutlu Küp Sayma
14. Üç Boyutlu Şekil Tamamlama

0 yorum to “İstanbul Üniversitesi Yös 2016 Sınav Konuları”

Yorum Gönder