METROPOL DERSHANESİ

25 Nisan 2016 Pazartesi

Ege Üniversitesi Yös 2016 Sınav Konuları


  • EGEYÖS  Sayısal Mantık (40), Matematik I (17), Matematik II (18) ve Geometri (5) alt testlerini içeren 80 soruluk “Temel Akademik Beceriler Testi” ve adayın Türkçe dil yeterliğini ölçen 80 soruluk “Türkçe Yeterlik Testi” olmak üzere iki testten oluşmaktadır.
  • Adayların temel akademik beceriler testi ve Türkçe yeterlik testindeki performansları EÜ-ÖDEM Yönetim Kurulunca oluşturulmuş aşağıdaki süreçler ve ölçütler üzerinden her iki test için ayrı ayrı değerlendirilir.
  • Temel Akademik Beceriler Testi”nde sınavı geçerli sayılan tüm adayların şans başarısından arındırılmış ham puanları dağılımının aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır ve ardından bu puanlar bilgisayar ortamında aşağıdaki eşitlik kullanılarak aritmetik ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde “YÖS Standart Puanı”na (SP) dönüştürülür. 

EGE ÜNİVERSİTESİ YÖS 2016 SINAV KONULARI


SAYISAL MANTIK SORU SAYISI MATEMATİK 1 SORU SAYISI
Kelimelerle Sayı şifreleme 3 Sayılar 2
Şekillerle sayı Şifreleme 3 Bölme Bölünebilme 2
Şekillerle Harf Eşleştirme 3 Faktoriyel 2
Şekil Birleştirme 2 Rasyonel Ve Ondalık Sayılar 3
Birleşen Şekilleri tamamlama 1 Basit Eşitsizlikler 2
Farlı Şekli Bulma 2 Mutlak Değer 1
Şekil Döndürme 1 Üslü Sayılar 2
Şekil Örüntüsünü Tamamlama 1 Köklü Sayılar 2
Şekildeki Denklemleri Uygulayabilme 3 Çarpanlara Ayırma 1
Terazide Denklem 2 TOPLAM 17
Şekil İle İlişkilendirilmiş Sayı Örüntüsü 2 MATEMATİK 2
Sayı Örüntüsü 2 Polinom 1
İki Sayı Arası İlişki 2 2.Derecede Denklem 2
İşlem 1 Parabol 1
Toplama Ve Çarpma Tablosu 3 Trigonometri 2
Sayılar Arası İlişki Bulma 3 Çarpım Sembolü 1
Şekli Kareye Tamamlama 1 Logaritma 2
Küp Sayma 2 Karmaşık Sayılar 2
Küplerde Boyalı Yüzeyler 2 Limit 2
Çizgi Sayma 2 Türev 2
TOPLAM 40 İntegral 2
GEOMETRİ
Determinant 1
Özel Üçgenler 1 TOPLAM 18
Üçgende Açı ortay Ve Kenar ortay 1

Dörtgenler 1

Dairede Alan 1

Prizma Ve Piramitler 1

TOPLAM 5


TÜRKÇE SORU SAYISI
Kelime 2
Gramer 4
Cümle Tamamlama 5
Bir Paragraftaki Boşluk Tamamlama 5
Eş Anlamlı  Ve Zıt Anlamlı Kelimeler 4
Paragrafta Anlamı Bozan Cümleyi Bulma 4
Verilen Cümleye Uygun Soruyu Bulma 3
Verilen Cümleleri Sıralayarak Paragraf Oluşturma 5
Verilen Cümleleri Sıralayarak Cümle Oluşturma 3
Yazım Yanlışını Bulma 2
Anlamca Aynı Olan Cümleyi Bulma 3
Karşılıklı Konuşma 5
Okuduğunu Anlama Ve Paragraf 35
TOPLAM 80

0 yorum to “Ege Üniversitesi Yös 2016 Sınav Konuları”

Yorum Gönder