METROPOL DERSHANESİ

25 Nisan 2016 Pazartesi

Anadolu Üniversitesi Yös 2016 Sınav Konuları

•AYÖS, Türkçe ve İngilizce açıklamaları bulunan “Genel Yetenek Testi” ile “Türkçe Testi”nden oluşur. İki testin puanları ayrı ayrı hesaplanarak sonuçlar adaylara “Genel Yetenek Testi Puanı” ve “Türkçe Testi Puanı” olmak üzere iki puan hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” Üniversitenin web sayfasında ilan edilecek İnternet bağlantısından  aday tarafından çıktısı alınır. Adayların sonuç belgelerinin çıktılarının bir örneğini saklamaları gerekir.

•Adayların, kayıt için Genel Yetenek Testinden en az 50, Türkçe Testinden ise en az 70 puan almaları gerekir.

•Başvuru koşullarını sağlayan adaylar puanlarına göre sıralanır. Adaylar tercihlerine göre, aynı ülke uyruklu yerleşen sayısının kontenjan toplamının %20’sini aşmaması kaydıyla ilgili programlara yerleştirilir.Bu durumdaki çift uyruklu aday (T.C.‒Bulgaristan, Almanya-Fransa vb.) online başvuru formunu doldururken uyruk tercihini buna göre yapar.Sıralamada eşitlik olması hâlinde öncelikle ortaöğretim başarı notu, sonra tercih sırası, daha sonra da yaş küçüklüğü dikkate alınır.  ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖS 2016 SINAV KONULARI

GENEL YETENEK/GENERAL APTITUDE EXAM

 • Sayısal Mantık Yürütme/Numerical Reasoning
 • Sayılar arasında ilişki bulma/Relationship between numbers
 • Sayı-şekil arasında ilişki bulma/Relationship between numbers and figures
 • Sayı dizileri/Number sequences
 • Görsel Hafıza/Visual Memory
 • Şekil dizileri-matrisler/Figure sequences-matrices
 • Şekiller arasında ilişki bulma/Relationship between figures
 • Şekil açılımı-döndürme katlama/Unfolding and folding figures
 • Sayısal İşlemler/Numerical Operations
 • Aritmetik işlemler/Arithmetic operations
 • Üslü-köklü sayılar/Powers and roots
 • Fonksiyonlar/Functions
 • Trigonometri/Trigonometry
 • Karmaşık sayılar/Complex numbers
 • Logaritma/Logarithms
 • Türev/Derivatives
 • İntegral/Integrals
 • Geometri/Geometry
TÜRKÇE/TURKISH LANGUAGE EXAM
 • Genel Dilbilgisi/General Grammar
 • Sözcükte anlam ve yapı/Meaning and structure of words
 • Cümlenin ögeleri/Sentence elements
 • Cümle türleri/Types of sentences
 • Okuma-anlama-yorumlama/Reading-understanding-interpreting
 • Paragraf/Paragraph
 • Boşluk doldurma/Sentence completion

0 yorum to “Anadolu Üniversitesi Yös 2016 Sınav Konuları”

Yorum Gönder